EN
Facebook
LinkedIn

מדיניות פרטיות

הנך מתבקש לקרוא מדיניות פרטיות זו בטרם תעשה כל שימוש באתר של חברת מודל עשיית הטוב בע"מ, בכתובת הבאה: https://www.dgm.life (להלן "אנחנו" ו/או "החברה"), לרבות בתכנים, מידע, נתונים, ,כלים, פונקציות, תכונות ובשירותים המוצעים בו, ובכל חלק ממנו ("האתר"). תנאי השימוש הזמינים כאן חלים על מדיניות פרטיות זו ומהווים חלק בלתי נפרד ממנה.

 

בשימוש ו/או גישה לאתר הנך מתחייב כי קראת וקיבלת על עצמך את מדיניות פרטיות זו וכי הנך מסכים לכך שהחברה תעשה שימוש במידע האישי (כהגדרתו להלן) שלך שיגיע לידיה בקשר עם האתר בהתאם למדיניות פרטיות זו. לידיעתך, אינך חייב לפי חוק לספק מידע זה, אך אם לא תספק אותו לא תוכל ליהנות מהאתר. במקרה בו תבחר למחוק מידע אישי כמבוקש על-ידי החברה, לא תוכל לגשת לאתר. אם אינך מסכים לתנאי מהתנאים שלהלן אנא אל תעשה כל שימוש באתר.

"מידע אישי" משמעו, כל מידע הנוגע לאדם מזוהה או הניתן לזיהוי; אדם הניתן לזיהוי הוא אדם שניתן לזהותו במישרין או בעקיפין, בפרט על-ידי התייחסות למזהה כדוגמת שם, מספר זהות, נתוני מיקום, מזדהה אינטרנטי או לאחד או יותר מאפיינים המסוימים לזהות הפיזית, פיזיולוגית, גנטית, מנטאלית, כלכלית תרבותית או חברתית של אותו אדם.

מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר אך פונה לגברים ולנשים כאחד.

פרטי קשר

אם יש לך שאלות או הצעות בנוגע למדיניות הפרטיות שלנו, אנא צור איתנו קשר בכתובת הבאה: info@dgm.life.

סיכום

מידע שאתה מספק. ככל ותשתמש באתר, אנו עשויים לקבל מידע אישי לגביך כגון שם, כתובת דואר אלקטרוני, ומספר טלפון.

מידע שאנו אוספים. אנו עשויים לאסוף מידע אישי לגביך מצדדים שלישיים, מתכתובות שתשלח אלינו ומידע אגרגטיבי. בנוסף, אנו אוספים ושומרים מידע אישי באופן אוטומטי בקשר עם שימושך באתר, כגון כתובת ה-IP שלך, מידע עוגיות (קוקיס), מזהה המכשיר שלך ומידע טכני לגבי השיטה ואופי שימושך באתר. הנך יכול לבטל את הסכמתך לקבלת ניוזלטרים ופרסומי קידום מכירות מאיתנו בכל עת.

הדרך בה אנו משתמשים במידע שלך. אנו משתמשים במידע האישי אודותיך למטרות שונות, כגון לשם אספקת הגישה שלך לאתר, שיפור ותפעול האתר, הבנת מגמות שימוש והעדפות המשתמש, על מנת להתאים אישית את האתר לשימוש שלך, לצרכי שיווק, למטרות קשרי לקוחות, על מנת להגן על האתר מפני פעולות מאיימות, כדי לעמוד בדינים רלוונטיים ו/או לאכוף זכויות משפטיות.

עוגיות (קוקיס) וווב ביקונס (Web Beacons). אנו משתמשים בעוגיות בכדי לאסוף את המידע המתואר במדיניות פרטיות זו, לנהל ולתחזק את האתר ולעקוב אחר שימושך באתר. אנו עשויים להשתמש גם באובייקטי ווב ביקונס.

קישורים. האתר עשוי להכיל קישורים לשירותים, תכנים, אתרים ואפליקציות של צדדים שלישיים, הכפופים למדיניות הפרטיות והגנה על מידע של אותם צדדים שלישיים.

קטינים. איננו מתכוונים לאסוף מידע אישי מאף גורם שאנו מודעים לגביו שהינו מתחת לגיל שמונה עשרה (18). אם אתה מאמין שייתכן שאספנו מידע כאמור, אנא צור איתנו קשר.

שיתוף מידע. אנו מעניקים גישה למידע אישי לגביך לשותפים, נציגים, סוכנים ונותני שירותים חיצוניים שלנו. בנוסף, אנו עשויים לשתף את המידע האישי לגביך, ככל ונדרש, לצורך אספקה, תחזוקה ושיפור האתר; כדי לעמוד בדינים רלוונטיים וכדי למנוע הונאה ו/או נזק; כדי לאכוף הסכמים; ו/או במקרה של מיזוג, רכישה או שינוי מבני או צורת מכירה אחרים של חלק או כל הנכסים שלנו.

אבטחת מידע. אנו מקפידים על סטנדרטים מקובלים בתעשייה כדי להגן מפני גישה, שינוי, חשיפה או נזק לא מורשים למידע האישי אודותיך, אולם איננו יכולים להבטיח את אבטחתו המוחלטת.

תקופת שמירת המידע. אנו שומרים על המידע אישי אודותיך לפי הצורך, בהתאם למטרות שלשמן נאסף ולמטרות חוקיות, אתיות ותיעודיות.

שלמות נתונים. אנו מעבדים מידע אישי רק למטרות שלשמן נאסף ונוקטים צעדים סבירים כדי להבטיח כי המידע אישי שאנו מעבדים הוא מדויק, שלם ועדכני. עם זאת, אנו תלויים בך כדי לתקן את המידע אישי אודותיך במידת הצורך. אנו עשויים למחוק, ו/או להימנע משמירה או אחסון של מידע אישי על-פי שיקול דעתנו.

זכויותיך. אתה רשאי ליצור עמנו קשר בכל עת ולבקש לממש את זכויותיך בהתאם לדין החל, כמפורט בסעיף 8 להלן.

אכיפה. אנו נשתף פעולה עם רשויות האכיפה והפיקוח הרלוונטיות כדי לטפל בכל תלונה רשמית שנתקבלה בכתב הנוגעת לעיבוד מידע אישי שאינה ניתנת ליישוב ביננו לבין המתלונן.

הסכמה לעיבוד ולהעברת מידע אישי. ייתכן כי המידע אישי לגביך יאוחסן ויעובד במדינה מחוץ למדינת מגוריך או למדינה ממנה אתה ניגש לאתר. העברות של מידע אישי שלך מחוץ לאזור הכלכלי האירופי יעמדו בהוראות הדין הרלוונטי.

 

1.    מדיניות פרטיות

החברה מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר, ולכן פירטנו במדיניות פרטיות זו את הדרכים שבהן בכוונתנו לעשות שימוש במידע האישי שלך שיגיע לידינו דרך ו/או בקשר עם האתר. 

 

2.    איסוף מידע ושימוש בו  

2.1.    מידע המסופק על ידך

עבור שימוש בחלק מהמאפיינים באתר, הנך נדרש לספק מידע אישי, לרבות: שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני, ומספר טלפון. אנו עשויים לאסוף כל מידע שייוצר ו/או יועלה לאתר. בכוונתנו לעשות שימוש במידע זה למטרות הבאות: (1) זיהוי אישי, (2) אספקת, תפעול, תחזוקת, ושיפור האתר, (3) יצירת קשר ושליחת דיוורים כמפורט בסעיף 2.2. מטה, (4) התאמה  אישית של האתר לצורך שיפור האתר,  (5) ניתוח נתונים וסטטיסטיקות ו-(6) ציות לחוק, בירור תלונות, חשד להונאה או התנהגות בלתי הולמת.

 

2.2.   תכתובות ורשימת תפוצה

בשימושך באתר הנך מאשר לחברה ליצור עמך קשר בנוגע לאתר וכן לשלוח לך הודעות דואר אלקטרוני והודעות מסר קצר (SMS). אנו עשויים לשמור תכתובות ו/או שיחות שנערכו בינינו לבינך לצרכי שירות לקוחות, ניהול ושיפור האתר. בעת השימוש באתר תהיה לך אפשרות להירשם לרשימת התפוצה שלנו, כך שמדי פעם תקבל מאתנו עדכונים בנוגע למבצעים, שירותים ומוצרים חדשים וידיעות אחרות שעשויות לעניין אותך. בכל עת תוכל לצאת מרשימת התפוצה ו/או לבקש את הפסקת משלוח דיוורים אלה על-ידי משלוח דוא"ל לכתובת: https://life.us10.list-manage.com/unsubscribe?u=5ecc0ae26a57c08a1e30f121f&id=c092a8fa37  ו/או על-ידי לחיצה על הקישור "הסר מרשימת התפוצה" בתחתית הודעת הדיוור. לאחר הגשת בקשת ההסרה החברה תחדל מלשלוח אליך דיוורים אלה.

 

2.3.   מידע מגורמים שלישיים

אנו עשויים לקבל עליך מידע ממקורות צד שלישי כגון פרטים מרשתות חברתיות (לדוגמא, באמצעות  "שיתוף" בפייסבוק), בהתאם להרשאות שנתת להן. ייתכן שנשתמש בפרטים אלה כדי לתקן את הרשומות שלנו, לאפשר מתן שירותים, להעביר הודעות כהלכה וכן לשם בירור תלונות, חשד להונאה או להתנהגות בלתי הולמת.

 

2.4.   מידע טכני ותעבורת תקשורת

לצרכי תחזוקה שגרתית, ניתוח נתוני תעבורה, אספקת ושיפור האתר, אנו משתמשים בקובצי יומן רישום שאוספים מידע כגון כתובות פרוטוקול אינטרנט (IP), מידע על דפדפנים, מכשירים, קוקיס, ספקי שירות אינטרנט (ISP), דפים מפנים/דפי יציאה, סוגי פלטפורמות, גרסאות, חותמות תאריך/שעה, מספר לחיצות ומיקום בדף. אנחנו משתמשים במידע זה כדי לנתח מגמות, לנהל את האתר, לעקוב אחר תנועת משתמשים באופן מצטבר, לאבחן בעיות בשרתים שלנו ולאסוף מידע דמוגרפי נרחב לשימוש מצטבר. מידע זה אינו מקושר למידע נוסף המאפשר זיהוי אישי באמצעים סבירים. אנו משתמשים גם בכלי שירות למעקב המשתמש בקובצי יומן רישום כדי לנתח תנועות משתמשים, לשמור כתובות IP לצרכים סטטיסטיים אגרגטיביים ולנתח חשדות לפעילות לא חוקית.

 

2.5.   קוקיס (Cookies) וווב ביקונס (Web Beacons)

קוקיס הן פיסות מידע קטנות המאוחסנות במכשיר שלך וקשורות למידע לגביך. אנו משתמשים בקוקיס של תעבורת תקשורת אשר הפעלתן מסתיימת בעת סגירת הדפדפן, והן בקוקיס קבועות המאוחסנות במכשיר שלך. הקוקיס הקבועות לא יימחקו בעת סגירת הדפדפן, קוקיס אלו שומרות פרטי תעבורת רשת ושימוש באתר על-ידי המשתמש, לרבות העדפותיו. בדרך כלל הדפדפן קולט קוקיס באופן אוטומטי, אך בחלק מהדפדפנים קיימת האפשרות לחסום את שימוש בקוקיס. אם הנך מעדיף זאת והדפדפן שלך תומך באפשרות זו, תוכל לערוך את אפשרויות הדפדפן או המכשיר שלך כדי לחסום קוקיס בעתיד. אנו משתמשים בקוקיס מכמה סיבות. לדוגמה, קוקיס מאפשרות לנו לעקוב אחר השימוש אשר עושים המשתמשים שלנו באתר ובכך ללמוד כיצד לשפר את חוויית השימוש בו. כמו כן, קוקיס מאפשרות לנו לתפעל את האתר. אם תבחר לחסום קוקיס ייתכן שעדיין תוכל להשתמש באתר; עם זאת, הגישה שלך לאזורים ו/או לשירותים מסוימים באתר עשויה להיות מוגבלת.

 

אנו עשויים גם לעשות שימוש באתר ובהודעות הדואר האלקטרוני שלנו בווב ביקונס, בכדי לאסוף את המידע המפורט במדיניות פרטיות זו. ווב ביקונס, או "gifs", הן תמונות אלקטרוניות שמאפשרות לנו לשלוח קוקיס, לנטר את השימוש שלך באתר או לקבל אינדיקציה לכך שבוצעה פעולה בתכתובת דואר אלקטרוני מטעמנו. אנו עשויים גם להשתמש בקוקיס ובווב ביקונס של צדדים שלישיים ולהעביר להם מידע אודות משתמשים, לדוגמא מטעםGoogle ,Facebook , ו-Mailchimp, בין היתר לצורכי אנליטיקות למטרות ניתוח השימוש באתר, איסוף המידע המפורט במדיניות פרטיות זו וקישור עם שירותים חיצוניים, לצרכי שיפור האתר, תחת תנאי השימוש הבאים:
גוגל- https://policies.google.com/terms?hl=en-US
פייסבוק- https://www.facebook.com/terms.php
מיילצ'ימפ- https://mailchimp.com/legal/?_ga=2.236702853.504935985.1598963947-1887211994.1598963947

 

3.    קישורים

שים לב כי האתר שלנו כולל קישורים שמובילים לאתרים ולשירותים אחרים. אתרים ושירותים אלה עשויים לאסוף ממך מידע המאפשר זיהוי אישי. מדיניות פרטיות זו אינה כוללת את נהלי או מדיניות איסוף המידע של אתרי אינטרנט ושירותים כאלה ו/או של כל גורם שלישי, וכל שימוש שתעשה בקישורים ו/או שירותים אלה הינו באחריותך בלבד.

 

4.    קטינים

אם אתה קטין מתחת לגיל שמונה-עשרה (18), עליך לקבל את הסכמת הוריך טרם שימושך באתר. החברה לא תתקשר ביודעין עם קטינים מתחת לגיל שמונה-עשרה (18) ללא הסכמה הורית כאמור. אם יש לך סיבה להאמין שקטין סיפק לנו מידע אישי לגביו, אנא צור עימנו קשר בכתובת שצוינה לעיל ונשתדל למחוק את המידע אישי שלו ממאגרי המידע שלנו.

 

5.    שיתוף מידע

5.1.   העברת מידע לגורמים שלישיים

אף על-פי שאנו עושים מאמץ סביר לשמור על פרטיותך, ייתכן שנחשוף מידע אודותיך ככל שנדרש על-פי דין ו/או על-ידי רשויות שלטון; ו/או ככל שהדבר נדרש לצורך הגנה על אינטרס חשוב שלנו ו/או כדרוש לשם אספקת הגישה לאתר, בקרה על האתר, תמיכת ושיפור האתר, מניעת הונאות, חשד או חשש להפרת תנאי השימוש, ביצוע עבירה ו/או התנהגות לא נאותה, חשד או חשש להתחזות, הונאה, הפצת דואר זבל, אלימות ו/או פגיעה בנו, בלקוחותינו, בשירותינו ו/או בכל צד ג'.

 

5.2.   קבלני משנה וספקי שירות

אנו עשויים לשתף את המידע שלך עם ספקי שירות וקבלני משנה העובדים עמנו ו/או המספקים שירותים מסוימים מטעמנו בארץ ובחו"ל וזאת ככל שהדבר יידרש לצורך אספקת הגישה לאתר, שיפורו ופיתוח שירותים נוספים וכן עם חברות קשורות. כמו כן, אנו עשויים לאחסן מידע בשירותי ענן ששרתיו ממוקמים מחוץ לישראל. לבסוף, אנו משתפים מדי פעם מידע אגרגטיבי עם ספקי השירות שלנו. מידע זה אינו מכיל מידע המאפשר זיהוי אישי באמצעים סבירים והוא משמש לצורך ניתוח דפוסי שימוש וסטטיסטיקות. 

 

5.3.   מיזוג ורכישה

אנו רשאים להמחות ולהסב את זכויותינו והתחייבויותינו, לרבות העברת המידע ללא הגבלה כלשהי לצד שלישי כלשהו (בארץ או בחו"ל) ובלבד שאותו צד שלישי יכנס בנעלינו לכל דבר ועניין הקשור בהוראות מדיניות פרטיות זו, לרבות במקרה של מכירה ו/או מיזוג בו מועברת השליטה בחברה ו/או עיקר נכסיה לצד שלישי כלשהו.

 

6.    אבטחת מידע

אנו נוקטים צעדים סבירים כפי הנהוג בתעשייה כדי לסייע בהגנה על מידע המאפשר זיהוי אישי שאתה מספק לנו. אנו גם מגבילים את הגישה למידע המאפשר זיהוי אישי לעובדים הזקוקים למידע כדי לבצע עבודה ספציפית (לדוגמה, נציגי שירות לקוחות). אך יש לקחת בחשבון ששום אמצעי ו/או שירות אינם בטוחים באופן מוחלט, במיוחד כשהפעילות היא מקוונת. אנו שומרים את המידע האישי שלך רק לזמן הנדרש באופן סביר בהתאם למטרות שלשמן הוא נאסף או כדי לעמוד בדרישות הדין הרלוונטיות, או בדרישות אתיות, חובות דיווח או חובות תיעוד רלוונטיות. אם יש לך שאלות כלשהן בנוגע לאבטחת המידע שלך, הנך מוזמן לשלוח הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני הרשומה לעיל.

 

7.    שלמות המידע

החברה מעבדת מידע אישי למטרות שלשמן נאסף ובהתאם למדיניות פרטיות זו או כל הסכם שירותים רלוונטי. אנו בוחנים את נהלי איסוף, אחסון ועיבוד המידע שלנו כדי לוודא שאנו אוספים, מאחסנים ומעבדים את המידע האישי הנדרש לשם אספקת הגישה ושיפור האתר. אנו נוקטים בצעדים סבירים כדי להבטיח שהמידע האישי אותו אנו מעבדים הוא מדויק, שלם ועדכני, אבל אנו תלויים במשתמשים שלנו כדי לעדכן ולתקן את המידע האישי שלהם, על-פי הצורך.  אין באמור במדיניות פרטיות זו כדי להתפרש כחובה לאחסן מידע, ואנו רשאים, על-פי שיקול דעתנו, למחוק ו/או להימנע מלאחסן מידע כלשהוא.  

 

8.    זכויותיך

בכפוף לדין החל, עשויות לעמוד לך הזכויות הבאות בנוגע למידע אישי, כולן או חלקן:

8.1.   זכות הגישה ותיקון המידע האישי שלך. עומדת לך הזכות לדעת איזה מידע אישי אנו אוספים אודותיך ולוודא כי מידע אישי זה הינו מדויק ורלוונטי למטרות שלשמן נאסף. אנו מאפשרים למשתמשים שלנו לגשת, לקבל עותק של המידע אישי אודותיהם, ולתקן את המידע אישי אודותיהם אם אינו מדויק, שלם או עדכני. עם זאת, אנו עשויים לבקש ממך לספק לנו אמצעי זיהוי מסוימים שיאפשרו לנו לזהות את המידע אישי שלך.

8.2.   הזכות למחיקה או להגבלת עיבוד המידע האישי שלך. עומדת לך את הזכות למחוק את המידע האישי שלך או להגביל את עיבודו. אנו עשויים לדחות את בקשתך אם המידע אישי שלך נמצא בשימוש שוטף למטרות שלשמן נאסף, או למטרות לגיטימיות אחרות, כגון עמידה בחובות משפטיות.

8.3.   הזכות לביטול הסכמה. זכותך לבטל את הסכמתך לעיבוד המידע אישי שלך. מימוש זכות זו לא ישפיע על חוקיות עיבוד מידע אישי אודותיך על סמך הסכמתך טרם ביטולה.

8.4.   הזכות לניוד נתונים. ככל והדבר אפשרי מבחינה טכנית, עומדת לך את הזכות לבקש להעביר את המידע אישי אודותיך, על-פי זכותך לניוד נתונים.

8.5.   הזכות להגיש תלונה. עומדת לך את הזכות להגיש תלונה לרשות המפקחת על הגנת המידע בנוגע לעיבוד המידע אישי אודותיך.

במידה וברצונך לממש את זכויותיך כמפורט לעיל, נבקשך לשלוח הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני הבאה: info@dgm.life יחד עם פרטים שיאפשרו לנו לאמת את זהותך.

 

9.    אכיפה

החברה בוחנת באופן תדיר את עמידתה בתנאי מדיניות פרטיות זו. אל תהסס לפנות אלינו במקרה של כל שאלה או חשש בקשר עם מדיניות פרטיות זו, או בנוגע לטיפול שלנו במידע אישי על-ידי יצירת קשר איתנו כמפורט לעיל. כאשר אנו מקבלים תלונות רשמיות בכתב, מדיניות החברה היא לפנות למשתמש המתלונן לגבי חששותיו. אנו נשתף פעולה עם הרשויות הרגולטוריות הרלוונטיות, לרבות רשויות ההגנת על המידע המקומיות, בכדי לפתור כל תלונה בנושא העברת מידע אישי, שאינה ניתנת ליישוב בין החברה למתלונן.

 

10. הגבלת אחריות

האתר מועמד לרשותך כפי שהוא ("AS IS") וללא אחריות ו/או הבטחה מכל סוג, בין אם מפורשת או מכללא ו/או מכוח דין. החברה אינה נותנת כל הבטחה ולא תישא באחריות, כולל בין היתר ומבלי לגרוע בנוגע לסחירות (Merchantability), הפרת זכויות והתאמה למטרה מסוימת (Fitness for Particular Purpose). החברה אינה מבטיחה שהאתר יהיה נגיש ללא הפרעה או נטול פגמים ותקלות, או שהאתר או השרת עליו מצוי האתר נקיים מווירוסים ו/או כל גורם מזיק אחר. החברה אינה מבטיחה ו/או נותנת מצג כלשהו בנוגע לשימוש באתר ו/או תוצאותיו של שימוש זה, ובכל הקשור לדיוק, אמיתות התוכן, מהימנות ו/או בכל עניין אחר. אתה האחראי הבלעדי לנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים ו/או המומלצים לדעתך להגן על-עצמך מפני תביעות, נזקים, אבדן ו/או סכנה העלולים להתרחש כתוצאה ו/או בקשר עם שימושך ו/או הסתמכותך על האתר ו/או כל חלק ממנו. הנך מותר בזאת על כל תביעה או טענה בקשר עם האתר, אספקתו ו/או אי אספקתו.

 

בשום מקרה החברה והגורמים הקשורים אליה כולל שותפים, נושאי משרה, דירקטורים, עובדים, בעלי מניות, סוכנים, נותני רישיון, קבלני משנה וספקים לא יישאו באחריות כלפיך ו/או כלפי כל ישות אחרת תחת כל תיאוריה משפטית, בין אם בעילה חוזית, נזיקית או אחרת, בין אם בשל נזק ישיר, עקיף, משני ו/או נסיבתי כולל ומבלי לגרוע אבדן רווחים, אבדן הזדמנויות עסקיות, אבדן הכנסה ו/או רווח, חסרון כיס, פגיעה במוניטין, אבדן מידע, פיצויים מיוחדים, עונשיים ו/או לדוגמא; הנובעים מ ו/או הקשורים בכל דרך באתר ו/או בהיעדר הגישה לאתר, לרבות ומבלי לגרוע שימושך בו ו/או הסתמכותך עליו ו/או על כל חלק ממנו ו/או בכל תקלה, חוסר דיוק, השמטה, פגם, פרצת אבטחה ו/או כל כשל בביצוע ואספקת הגישה לאתר על-ידי החברה, אף אם החברה ידעה על האפשרות שיגרמו נזקים כאמור.

 

11. הסכמה לעיבוד מידע אישי

על-ידי אספקת כל מידע אישי על-פי מדיניות פרטיות זו, כל המשתמשים, לרבות ומבלי לגרוע, משתמשים בארה"ב, ישראל, והמדינות החברות באיחוד האירופי, מבינים באופן מלא ומסכימים באופן חד משמעי לתנאי מדיניות פרטיות זו, ולאיסוף, לשימוש ולעיבוד של מידע אישי זה מחוץ לישראל. השרת בו מאוחסן האתר ו/או באמצעותו מעובד האתר עשוי להימצא מחוץ למדינה ממנה אתה ניגש לאתר ויכול להימצא מחוץ למדינת מגוריך. חלק מהשימושים והגילויים המוזכרים במדיניות פרטיות זו עשויים להיות כרוכים בהעברת המידע אישי שלך למדינות שונות ברחבי העולם העלולות להתאפיין ברמות שונות של הגנה על הפרטיות מאשר אותה הרמה במדינה שלך, ומידע זה יכול להיות מועבר אל מחוץ לאזור הכלכלי האירופי (EEA). אם המידע אישי אודותיך יועבר אל מחוץ האזור הכלכלי האירופי, אנו, בהעדר החלטה מתאימה של הנציבות האירופית הרלוונטית למדינת היעד או להעברה, נסתמך על אמצעי הגנה הולמים, כגון תניות חוזיות סטנדרטיות (Standard Contractual Clauses) שאומצו על-ידי הנציבות האירופית (ראה: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_en), וכל אמצעי הגנה מתאים אחר, ככל שרלוונטי. על-ידי מסירת המידע אישי אודותיך באמצעות האתר, אתה מסכים, מבין ומאשר כי אנו רשאים לאסוף, להשתמש, להעביר ולחשוף את המידע האישי אודותיך כמפורט במדיניות פרטיות זו.

 

12. הזכות שלך לפרטיות על-פי דיני קליפורניה והודעות "אל תעקוב"

הקוד האזרחי של קליפורניה, סעיף 1798.83, מאפשר ללקוחות החברה שהם תושבי קליפורניה לבקש מידע מסוים בקשר עם גילוי מידע אישי לצדדים שלישיים למטרות שיווק ישיר שלהם. כדי להגיש בקשה מסוג זה, אנא פנה אלינו באמצעות פרטי הקשר שלנו המפורסמים באתר. תשומת ליבך כי אנו נדרשים להגיב רק לבקשה אחת עבור כל לקוח בכל שנה. בנוסף, לידיעתך, החברה לא מגיבה להודעות "אל תעקוב".

 

13. שינויים במדיניות הפרטיות

אנו רשאים לשנות את מדיניות הפרטיות בכל עת. במקרה של שינוי נוהלי הפרטיות שלנו, נשנה מסמך זה כך שתוכל לדעת איזה מידע אנחנו אוספים, כיצד אנחנו עשויים להשתמש בו ובפני מי אנחנו עשויים לחשוף אותו. נודיע לך על כל שינוי מהותי במדיניות פרטיות זו על-ידי פרסום הודעה בולטת באתר שלנו או משלוח הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני שסיפקת לנו. מומלץ לעיין במדיניות פרטיות זו מדי פעם כדי לקבל מידע על האופן שבו אנו מגנים על המידע שלך.

 עודכן לאחרונה: 01.09.2020