EN
Facebook
LinkedIn

כיצד ניישם ונטמיע ערכים ארגוניים- הלכה למעשה?

כיצד ניישם ונטמיע ערכים ארגוניים- הלכה למעשה?

ליותר ויותר ארגונים כיום, יש ערכים מוצהרים. קרוב לוודאי שהם מופיעים באתר החברה וייתכן שגם כתובים על שלט בכניסה למשרד.
כמנהלים בצמתי השפעה בארגון, השאלה הראשונה שכדאי לשאול היא "מהו הערך של הערך", עליו אנו מצהירים.

הצגת ערך ככזה שאנו מאמינים בו, כאשר הפעולות בהן הארגון נוקט או ההתנהגויות שלנו בפועל אינן עולות בקנה אחד עם הערך (או גרוע מכך, עומדים בסתירה אליו), עלולה להיות מזיקה ואף הרסנית עבור הארגון. דמיינו איך ירגיש עובד, שהארגון שלו מגדיר את הערך "שקיפות" למשל, כערך ארגוני, כאשר בפועל, הוא מנוהל בהיעדר שקיפות מול העובדים או הלקוחות. או, איך ירגיש לקוח מול ארגון אשר מצהיר על גיוון והכלה, אך ההון האנושי שהוא מעסיק והשפה השיווקית שלו שונה מכך לחלוטין.
הערכים שארגון בחר בהם ועליהם הוא מצהיר, חייבים להיות בהלימה לפעולות, להתנהגות ולתרבות הארגונית. הערכים חייבים להנחות את הדרך של הארגון, בהחלטות אסטרטגיות ובתהליכי קבלת החלטות שלו, מול כלל מחזיקי העניין.

אלמנט מרכזי במודל עשיית הטוב, הוא ממדי ההטמעה: אמונה, עשייה והוויה.
האם ערך שאנו מאמינים בו, משקף גם את הפעולות שלנו כארגון ומתבטא בהוויה או בתרבות הארונית שלנו? כאשר שלושת הממדים הללו מתקיימים יחד בהרמוניה ביחס לערך מסוים, קיימת הטמעה של הערך בארגון. כדי להצהיר על אחזקה בערך, לא די באמונה בו, יש להיות בעשייה לקידומו מול מחזיקי עניין רלוונטיים, ברמת העובדים וכארגון, כך שאותו ערך הופך להיות חלק מההוויה הארגונית.

אז איך עושים את זה בפועל?

1.הגדרת הערך
בתהליכים שונים בהם אנו מלווים ארגונים- אנו בוחנים יחד איתם את היישום וההטמעה של הערכים שלהם. ראשית, כדאי להסביר לעצמנו את הערכים שלנו- אנו יוצרים הגדרה של מהות הערך בארגון. אם למשל, אחד מערכי הארגון הנבחרים הוא "כבוד והוגנות", נשאל- מהי המשמעות של "כבוד והוגנות" בארגון שלנו? כיצד אנו כארגון רואים ומסבירים את המונחים הללו ואיך הם אמורים לבא לידי ביטוי הלכה למעשה? ההגדרה הזו מסייעת לנו לפעול לאור הערך, שכן היא תהווה הסבר ומסגרת התייחסות להתנהגות ולהתנהלות הרצויות בפועל.

2.מיפוי מחזיקי עניין רלוונטיים
לאחר שיצרנו הגדרות לערכים, אנו שואלים מיהם מחזיקי העניין הרלוונטיים מולם נכון ליישם כל ערך? כך למשל, אם בחרנו בערך "כבוד והוגנות", נבחן מול מי רלוונטי ביותר שנתנהל בהתאם לערך; לקוחות? ספקים? עובדי הארגון? מול הקהילה בה אנו חיים או הטבע שסביבנו?

3.החלטה על פעולות רצויות בכל ערך
בשלב זה, אנו בוחנים כיצד ניתן ליישם את הערך, מול כל אחד ממחזיקי העניין הרלוונטיים.
כאן, נחשוב מהן ההתנהגויות הרצויות שלנו, כפרטים וכארגון, כך שתובטח הטמעה משמעותית ואותנטית של הערך. בהמשך לדוגמת "כבוד והוגנות", נשאל שאלות כמו: מה עלינו לעשות כדי להבטיח מתן כבוד והתנהגות הגונה מול כל אחד ממחזיקי העניין שלנו? איך נוכל ליישם "כבוד והוגנות"? מהם הצעדים בהם אנו רוצים לנקוט ואילו החלטות עלינו לקבל כדי הבטיח שזה אכן יתממש?

4.קביעת יעדים ומדדים להצלחה
לאחר סיעור המוחות הראשוני וכאשר יש לנו מגוון רעיונות לדרכי פעולה להטמעת הערכים הארגוניים, כדאי להתמקד במספר יעדים, לחשוב על מסגרת זמנים ריאלית כמו גם על מדדי הצלחה שיסייעו לנו לדעת שאכן הצלחנו להטמיע כל ערך וערך.

את מי נכון לערב בתהליך?
כחלק מתפיסת המודל, אנו מאמינים ש"כולנו אחד". לכן, אנו ממליצים לערב בתהליך החשיבה על הטמעת הערכים הארגוניים, כמו גם בשלבי היישום, כמה שיותר עובדים מהארגון. גישה המשלבת Top-Down יחד עם Bottom-Up, הובלה של ההנהלה מצד אחד, ורתימה ומעורבות של עובדי הארגון מהצד השני, יוכלו לתרום להעצמה, למחוברות ולהתגייסות משמעותית לתהליך.

לסיכום
ערכי ליבה של ארגון הינם כאלה שבאמת מוטמעים בו, מכתיבים את דרכו, פעולותיו, עשייתו היומיומית והווייתו. הם משמשים עבורנו כמצפן שמכוון אותנו כדי לענות על שאלות כמו "איך נכון לפעול ומהו הדבר המדויק ביותר לעשות?". חשוב שהנהלת הארגון תוביל את התהליך של בחינת ערכי הליבה הארגוניים ואופני ההטמעה והיישום שלהם בפועל, אך רתימה ושיתוף של כלל עובדי הארגון לתהליך עשויים לייצר משמעות רבה, לפרט ולארגון ולהרחיב את מעגלי ההשפעה של עשיית הטוב פנימה לארגון ומול מחזיקי עניין חיצוניים שלו. אנו מאמינים שהגדרת חזון וערכים באופן נכון ומעמיק, מהווה את התשתית ההכרחית בכל ארגון שהוא, בכל גודל ובכל תעשייה, שעל בסיסה ניתן להצמיח ארגונים להצלחות עסקיות, אנושיות וחברתיות.

"ערכים, באשר פירושם "דברים שיש להם מחיר" מחייבים את מי שמתיימר להחזיק בהם לוותר על סיסמאות ועל קלישאות. הם מחייבים אותו לכֵנות. הם מחייבים אותו למאמץ. לתשלום מחיר. מי שאינו יכול להצביע על מחיר, על ויתור משמעותי, על קושי, אינו באמת מחזיק בערך." – ישראל שורק

עדיין לא בטוחים איך מטמיעים ערכים בארגון הלכה למעשה?
צרו איתנו קשר ונשמח ללוות אתכם בתהליך.