EN
Facebook
LinkedIn

השיח הארגוני החדש- תכנית מספר 4

מהותTV ומודל עשיית הטוב מציגים:
השיח הארגוני החדש –השיח הארגוני החדש –סוגיות מהותיות בעולם העסקי מנקודות מבט שונות ומגוונות. והיום, אפרת שקד, מנכ"לית מודל עשיית הטוב שואלת- מה זה ערך משותף ואיך יוצרים אותו? איתנו באולפן: נעמה הלוי-פאר- מנהלת המרכז לבנקאות חברתית בבנק הפועלים, עינת זינגר דן- מנכ"לית הBusiness Roundtable Israel - והפורום הכלכלי חברתי וקינן רבינו- סמנכ"ל מיזמי החזון בקרן המשפחתית ע"ש תד אריסון. צפיה נעימה.