EN
Facebook
LinkedIn

Reframing

כאשר אתם מתמודדים עם קונפליקט קשה במיוחד עם אדם אחר מהו האינסטינקט הראשון שלכם? אם אתם כמו רוב האנשים, אתם קופצים ישר למצב שכנוע, מעצימים את רגשותיכם ומנסים לשכנע בצדקתכם. אך כל זה לרוב גורם לקירות אפילו גבוהים יותר בינכם לבין האדם האחר. דבר אשר יכול להיות הרסני ליחסים הבין אישיים שלכם עם עובדים אחרים ואף לארגון כולו. כולם נשארים לכודים במסגרת התפיסות שלהם.
הדרך הטובה ביותר לפרוץ מחלוקת זו, היא למסגר אותה מחדש.