EN
Facebook
LinkedIn

ערך מוסף לאנושות

האומץ והיכולת להביא לעולם טוב יותר, באמצעות חיבור בין חשיבה רגש ועשייה ומימוש מכלול הפוטנציאל האוניברסאלי.