EN
Facebook
LinkedIn

השיח הארגוני החדש- תכנית מספר 7

מהות TV ומודל עשיית הטוב מציגים:
השיח הארגוני החדש –סוגיות מהותיות בעולם העסקי מנקודות מבט שונות ומגוונות. והיום, אפרת שקד, מנכ"לית מודל עשיית הטוב שואלת על ניהול בתקופה של אי ודאות.
בהשתתפות: בת שבע משה- יו"ר עמותת יוזמות עתיד ומנהלת פעילות עסקית ב- WIX ישראל, חן כהן- פסיכולוגית ארגונית להתפתחות בעולם העבודה וגלית גולד- סמנכ"לית מש"א של חברת Mend