EN
Facebook
LinkedIn

כולנו אחד

שואלים אותנו רבות לגבי מהות ומשמעות האלמנט "כולנו אחד". מה זה אומר בעצם? האם כולנו אותו דבר? כולנו שווים? התשובה היא שלא.
"כולנו אחד" משמעותו שלכל אחד ואחת יש יחודיות משלו, ויחד אנחנו מרכיבים את השלם. העקרון הזה, מאפשר לנו להתבונן ולפצח הרבה סוגיות ניהוליות. למשל השאלה, מהי שותפות וכיצד לנהל אותה? אנחנו מאמינים שעל מנת לייצר שותפות אמיתית, אמור להתקיים העקרון הבא: כל גורם/פרט בשותפות אמור לקבל ממנה ערך לעצמו – ערך פונקציונאלי וערך ריגשי, ובנוסף כלל השותפים אמורים לקבל ערך נוסף, שלא היו מקבלים אילולא השותפות.
יצירת שותפות היא דוגמא מצוינת ליישום של האלמנט "כולנו אחד", בדגש על למה אנחנו יוצרים אותה, מה "יצא לנו ממנה" ואיך לנהל אותה.

דוגמא נוספת היא ניהול צוותים. אנשים לרב נוטים לגייס עובדים שדומים להם, שבדרך כלל קל להם יותר לעבוד איתם.
כך, יהיו פחות דיונים, פחות חילוקי דעות ויהיה נוח יותר להגיע להסכמות. אך, מה תפקידו של צוות? מה הערך המוסף שחשיבה צוותית אמורה לתת לארגון? ככל שמאפייני חברי הצוות יהיו מגוונים ושונים בתפיסותיהם, בסגנונות התקשורת שלהם ובכישוריהם, כך ההפרייה ההדדית תתעצם, יעלו לשולחן יותר רעיונות בשלבי התכנון והחשיבה ודרכי הפתרון יהיו יצירתיים יותר.
מה נדרש על מנת לנהל צוות שכזה? יותר מודעות, יותר סבלנות, יותר הקשבה וגמישות.
האם אנו כמנהלים מסוגלים לנהל צוותים שכאלה ולהביא לתוצאות טובות יותר? בטח שכן. 

אימוץ התפיסה של "כולנו אחד", אם כן, מאפשרת לתת מקום ובמה למגוון קולות ודעות, מניעים וצרכים, תפיסות ודפוסי חשיבה. זה אמנם דורש השקעה של אנרגיה ניהולית- פתיחות והקשבה, גמישות מחשבתית והכלה, לעיתים ויתור על שליטה, אך התוצרים והתוצאות שנזכה בהם, עולים על כל דמיון.

לסיום, מוזמנים להקשיב לאשת העסקים והפילנתרופית שרי אריסון, אשר יזמה ופיתחה את מודל עשיית הטוב ולשמוע את ההסבר שלה לאלמנט "כולנו אחד".