EN
Facebook
LinkedIn

GOODSTOCK

דיויד אריסון, יו"ר מודל עשיית הטוב, וג'אסטין רוקאפלר, מנהל האימפקט בחברת אדפאר בשיחה מרתקת על איך להשתמש בערכים הארגוניים בכדי להוביל להצלחה.