EN
Facebook
LinkedIn

DGM ו- SDGs: התאמה מושלמת

בשנת 2015, 193 מדינות החברות באו"ם אימצו 17 מטרות גלובאליות לפיתוח בר-קיימא (SDGs) ו-169 יעדים. ה-SDGs מכסים קבוצה רחבה של אתגרים כגון הכלה כלכלית, יעילות בשימוש במשאבי טבע, שמירה על יציבות גיאופוליטית, השפעות סביבתיות ושינויי אקלים ועוד. יחד, נושאים אלה מגדירים את סדר היום לצמיחה כלכלית כוללת עד 2030 והם משמשים כמצפן ומדריך לממשלות, עסקים וארגונים אזרחיים ברחבי העולם כמסגרת שאפתנית להתאמת האסטרטגיות, המטרות והפעילויות שלהם בתחומים בהם הם פועלים. לכולנו יש צורך חיוני להבטחת פיתוח בר-קיימא והשגת יעדי ה-SDG עד לשנת 2030.

חזונו של מודל עשיית הטוב (DGM) הינו ליצור עולם מבוסס ערכים. לפיכך, אנו פועלים בהתאם למטרות הגלובליות על ידי קידום שיטות עבודה, מוצרים ושירותים המבוססים על גישה חדשנית וכוללת: מעגלי השפעה, ממדי הטמעה ו-13 ערכי עשיית הטוב לטובת הפרט, ארגונים והחברה בכללותה. מטרות ומהות מודל עשיית הטוב קשורות קשר הדוק ל-SDGs, בעת שכל ארגון המאמץ את התפיסה והכלים של מודל עשיית הטוב משפיע לטובה באמצעות הרחבת המעגלים, הגברת המודעות ועשייה משמעותית בתוך ומחוץ לשרשרת הערך של הארגון. ניתן להבין קשר גומלין זה בין מודל עשיית הטוב וה- SDGs גם באמצעות בחינת שני הממדים הבאים:

 

אנו מאמינים כי החיבור שלנו ל- SDGs הינו חיוני לצמיחה כוללת ומכילה כחלק מהמאמצים הגלובליים ותפיסת עשיית הטוב, על מנת לוודא שהאנושות תצמח ותשגשג. עבודתנו עם לקוחות ושותפים מסייעת לזהות הזדמנויות לקידום יישומי SDGs. צוות מודל עשיית הטוב ביצע מיפוי מעמיק של עבודתו לאור היעדים הגלובליים כדי לאתר במדויק את היעדים הרלוונטיים ביותר שאנו פועלים לאורם. במקביל, בדקנו היכן קיימות הזדמנויות נוספות להרחיב את פוטנציאל ההשפעה ולהבטיח יצירת ערך מרבי בתוך הארגונים ש- מודל עשיית הטוב משתף איתם פעולה.

להלן הממצאים העיקריים של עבודת המיפוי והניתוח:

יישומי מודל עשיית הטוב מבוססים על ניסיון של למעלה מ- 20 שנים בקבוצת אריסון וכוללים מגוון מוצרים ושירותים המסייעים לארגונים בהטמעה של DNA ניהולי מבוסס ערכים. שותפי מודל עשיית הטוב עוברים שינוי תודעתי המעלה את רווחת ושלומות העובדים ברמה האישית והמקצועית, תורם לשגשוגו העסקי של הארגון ולהשפעתו החיובית על החברה והסביבה.

מודל עשיית הטוב מטפח תהליכי למידה והטמעה איכותיים, תוך שימת דגש על תשתיות ההכשרה וההשקעות של הארגון בעובדיו. אנו רואים חשיבות רבה ביכולת ההגשמה של כל אדם שבדרך כלל כרוכה בשיפור כישורים מקצועיים ואישיים לאורך החיים (LLL), תעסוקה הגונה וסביבת עבודה הוגנת ונעימה, כבסיס להתפתחות אישית ורווחה כלכלית.

מודל עשיית הטוב מטפח שיטות עבודה חדשניות ליצירת מקומות עבודה הגונים, יזמיים ויצירתיים, לרבות צבירת ידע בתחומים פיננסיים לטובת רווחה כלכלית של העובדים ושגשוגו העסקי של הארגון. אנו מסייעים לארגונים ביישום פרקטיקות ותהליכים העוסקים ומעצימים את העובדים כדי למלא את מלוא הפוטנציאל שלהם. מעל לכל, ערכי עשיית הטוב מבקשים לקדם הגשמה, חיות, שלום פנימי ועוד. כל זאת בהתבסס על התפיסה שאדם שטוב לו הוא עובד טוב יותר לארגון ולחברה

שותפויות אסטרטגיות ושיתופי פעולה מבטיחים השפעה קולקטיבית של עשיית טוב ברת קיימא. תפיסה זו תומכת בקידום החזון שלנו לצד חיבור מגוון של מחזיקי עניין ויישום של כלי מדידה יעילים. מודל עשיית הטוב הוכיח לאורך השנים כיצד ארגונים מונחי יעוד אשר נותנים לעובדיהם תחושת משמעות, מקדמים שמירה על הסביבה ומוסיפים ערך לאנושות הם גם עסקים המשגשגים עסקית; למעשה, זוהי הפלטפורמה שלנו ליצירת השפעה חברתית וסביבתית משמעותית.

 

המודל משתמש בניסיון המצטבר ובידע שלנו כדי ליצור כלים חדשניים המאפשרים הטמעה ומדידה של תודעה מונחית ערכים. אנו שואפים ליצור מדד עולמי לעשיית טוב תאגידית המיועד לחברות ולעסקים המעורבים באופן פעיל בעיצוב המציאות בה אנו חיים. המשמעות של עשיית טוב תאגידית על פי DGM מיושמת על בסיס שלושה עקרונות: (1) שלומות הפרט (העובד בארגון), כמו גם רווחתו, (2) שגשוג הארגון, ו-(3) שיפור המודעות וההשפעה החברתית ו/או הסביבתית.

לאור המיקוד ביעדי ה-SDGs, אנו מחויבים לקדם את פעילותינו מול עסקים וארגונים ברחבי העולם באמצעות שלל מוצרינו ושרותינו ולטובת יישום התפיסה הערכית של מודל עשיית הטוב וקידום יעדים אלו.